Hjemmesider

 

Finn Overgaard Hansen

 

http://www.fohbr-astro.dk

 

Astronomibladet

 

http://www.astronomibladet.dk/ 

Astronomiske foreninger

 

KAF

 

http://www.kaf-astronomi.dk/

 

Astronomisk selskab

 

http://as.dsri.dk/

 

NOVA

 

http://www.montebelloobservatoriet.dk/nova/ 

Forhandlere og producenter

 

ABMnortek

 

http://abmnortek.dk/

 

Lyra

  http://www.lyra.dk

 

Astro-optics

 

http://www.astro-optics.dk/

 

Track the stars

 

http://www.trackthestars.com/

 

Teleskop-service

 

http://www.teleskop-service.de/

 

Orion Telescopes and Binoculars

 

http://www.telescope.com/jump.jsp?itemID=0&itemType=HOME_PAGE

 

Astro

 

http://www.2astro.dk/